Zápisy
Datum Téma Host
28.října, 1998  Ustavující setkání žádný 
17.listopadu, 1998  Pojmenování problémů současné společnosti Tomáš Halík 
1.prosince, 1998  Extremismus v naší společnosti Michal Mazel 
19.ledna, 1999  Neudržitelnost dosavadního způsobu rozvoje civilizace Jan Sokol 
9.února, 1999  Nové proudy ve vzdělávání Jana Nováčková 
2.března, 1999  Trvale udržitelný rozvoj a stav životního prostředí v ČR Bedřich Moldán 
23.března, 1999  Efektivní využívání energetických zdrojů Vladimír Václavek 
13.dubna, 1999  Etika a morálka v současné společnosti Petr Příhoda 
25.května, 1999  Svrchovanost státu vs. lidská práva Martin Palouš 
26.října, 1999  Globalizace, občanská společnost, konzumní způsob života Ivan Rynda 
23.listopadu, 1999  Problematika energetiky v ČR Martin Bursík 
18.ledna, 2000  Přírodní katastrofy, lidská solidarita a vzájemná pomoc Otakar Jiránek 
25.ledna, 2000  Dopravní problematika, automobilismus a jeho přetvářka Jan Keller 
15.února, 2000  Vztah člověka k přírodě, diktát reklamy, problém nadspotřeby Erazim Kohák 
28.března, 2000  Kritický pohled na vstup ČR do EU aneb libertariáni ve Společnosti Josef Šíma a Dan Šťastný