Fotodokumentace
1) Náš symbol
2) Z našich setkání

Atmosféra našich setkání je velmi přátelská a vřelá, následující fotky to dokreslují...Foto č.1- Jedno z našich prvních setkání - ještě z doby, kdy jsme se scházeli v YMCe.

Foto č.2- Někteří společnící se k duševní činnosti radši postaví ...

Foto č.3- Ve svém středu máme i pěkná děvčata ...

Foto č.4- 2.března 1999 jsme přivítali p.Moldána

Foto č.5- Setkání někdy končívají tímto příjemným způsobem ...

Foto č.6- Vánoční besídka přeci nemůže chybět ...