Zakládající členové společnosti
Jméno Příjmení Telefon (Adresa) Email
Michal Barák Studentská 10, P6 N/A
Tomáš Bezouška 768 112 tomas.bezouska@epe.cz
Radka Bicanová 0362 / 213 153 radkabic@atlas.cz
Matouš Borák 855 1040-9- l.883 mbor5034@kolej.mff.cuni.cz
Hana Botková N/A xboth01@vse.cz
Filip Čermák kolej 855 6152 filip@globe.cz
Zdeněk Čížek 558 973 N/A
David Dostál 768 112 david.dostal@epe.cz
Markéta Dvořáčková N/A xdvom23@vse.cz
Filip Groschl 855 1040-9- l.883 groshl@mail.fsv.cuni.cz
Markéta Hájková 768 112 N/A
Ivana Hanáková 858 5682 produkce@dtv.cz
Tereza Hofbauerová 799 7576 xhoft04@vse.cz
Petr Hofman N/A N/A
Michal Hrdlička Studentská 10, P6 N/A
Jan Charvát 371 209 N/A
Stěpa Jakešová 9001 3500 N/A
Aneta Kelblerová 2092 0516 aneta.kelblerova@lfmotol.cuni.cz
Andrea Klimešová 5709 3102 andrea.klimesova@pedf.cuni.cz
Tereza Kodičková 311 7802 tkodickova@seznam.cz
Jarka Koláčková N/A kolacek@fzu.cz
Jana Koláčková N/A jkol5221@orion.karlin.mff.cuni.cz
Pavla Kostelánská 2422 2929 N/A
Viktor Kouba 232 5748 N/A
Zuzana Křížková N/A zuzana.krizkova@vscht.cz
Jaroslav Lhotka N/A lhotka@karlov.mff.cuni.cz
Petra Malátová 850 2189 N/A
Petra Mandáková N/A xmanp07@vse.cz
Dalibor Mikeš (Dáda) 2092 1258 dmik4285@plk.mff.cuni.cz
Ema Mikešová 2092 1258 emilie.mikesova@lfmotol.cuni.cz
Zbyněk Milec 535 8125 N/A
Petra Nejezchlebová 643 6076 xnejp02@st.vse.cz
Michal Nekvasil 6731 6454 michal.nekvasil@email.cz
Vojtěch Nekvasil 858 7715 N/A
Helena Nekvasilová 858 7715 N/A
Jiří Novobilský N/A xnovj20@vse.cz
Petr Paidar 7273 3259 petr_paidar@kpmg.cz
Lukáš Páv 684 7626 lukas.pav@lf2.cuni.cz
Gábina Pithartová 731 692 pithartova@mms.cz
Lucie Poláková 530 267 N/A
Jan Rataj 311 9635 rataj@ius.prf.cuni.cz
František Rejl (Jonáš) 543 416 rejlf@vscht.cz
Aleš Roda (Dino) 365 909 ales.roda@dmms.cz
Romana Šedivá 301 2992 N/A
Martin Soukup 2051 0113 soukupmar@volny.cz
Jan Štěpánek N/A stepanek@ufal.ms.mff.cuni.cz
Luděk Štěrba Metodějova 5, P4 N/A
Petr Šubrt 302 2208 p_subrt@volny.cz
Lucie Svobodová N/A xsvol05@st.vse.cz
Jan Tomáš (Bobík) 364 363 jan.tomas@email.cz
Tereza Tothová KDM, Francouzská 1,P2 N/A
Lukáš Veselý 2091 1665 veselyl@gmx.net
Martin Větrák 2422 2929 vetrak@czechrating.cz
Monika Voldřichová 558 275 N/A
Jan Votrubek Studentská 10, P6 N/A
Monika Žaludová N/A xzalm04@vse.cz
Kateřina Zavazalová 558 208 N/A
Teodora Žurková Schnirchova 3, P7 N/A

Vysvětlivka: N/A ... Není k dispozici (Not available)